Strefy klimatyczne w Polsce
   

Warunki klimatyczne obszaru Polski wynikają z jego położenia geograficznego na kontynencie europejskim, w strefie klimatu
umiarkowanego ciepłego. Duża różnorodność mas powietrza napływających nad obszar Polski, powoduje częste zmiany pogody.
Jest to typowa cecha naszego klimatu, dlatego też określamy go klimatem umiarkowanym przejściowym. Oznacza to, że ścierające
się nad obszarem Europy Środkowej masy powietrza morskiego i kontynentalnego powodują duże kontrasty pogodowe często
z dnia na dzień, a także stwarzają możliwość występowania po sobie lat z pogodą o typowych cechach klimatu morskiego lub kontynentalnego. Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce waha się od 6°C w Suwałkach do 8,3°C w Opolu, 8,2°C we
Wrocławiu, Zielonej Górze i Tarnowie.

Zmienność warunków klimatycznych na obszarze Polski powoduje to, że w poszczególnych
latach średnia roczna temp. powietrza w danym miejscu może różnić się od średniej wieloletniej nawet o 2,5°C. Średnie roczne sumy
opadów atmosferycznych w Polsce wahają się od 500 do 700 mm. Cechą charakterystyczną tego elementu klimatu jest jego duża
zmienność w czasie i przestrzeni, co wyraża się tym, że sumy opadów w po sobie występujących latach mogą być większe lub mniejsze
 nawet o 40-50%. Najmniej opadów - 500-550 mm -występuje na Nizinach Wielkopolskiej i Mazowieckiej.
 

Poniższa mapka pokazuje nam przybliżony podział naszego kraju na strefy klimatyczne pod względem możliwości upraw
poszczególnych gatunków i odmian roślin i krzewów w zależności od ich wymagań cieplnych. Mapka ta opracowana została
na podstawie map W. Heinzego i D. Schreibera, którzy dokonali podziału Europy na strefy klimatyczne według zasad podobnych
do przyjętych przez Ministerstwo Rolnictwa USA przy opracowaniu w 1960 r. mapy stref klimatycznych Stanów Zjednoczonych
i południowej Kanady z tą różnicą, że dla obszaru Europy Środkowej podział stref następował co 5°F (2,8°C).


W opracowaniu amerykańskim zasady te polegały na wyodrębnieniu 10 stref różniacych się średnią długookresową temperaturą
 minimalną o 10°F (tj. co 5,55°C). Dodatkowo jeszcze strefy podzielono na podstrefy oznaczane literami a i b.

Najchłodniejsza strefa oznaczona została cyfrą 1, najcieplejsza cyfrą 10. Na obszarze Polski zostały wyodrębnione w ten sposób
podstrefy 5b-7b. Podział W. Heinzego i D. Schreibera wydaje się najbardziej odpowiedni i może służyć jako podstawa doboru
roślin do nasadzeń. Ten podział jest też podstawą podawania stopnia mrozoodporności przy opisach roślin w encyklopedii drzew
i krzewów ozdobnych.

Najlepsze warunki cieplne dla uprawy roślin panują w strefie 7a, potem w 7b - czyli na krańcach północno-zachodniej
(województwa: zachodniopomorskie i lubuskie oraz okolice Poznania) i zachodniej części Polski; najgorsze w 5b - obejmującej krańcową część północno-wschodnią - (województwo podlaskie)- Suwalszczyznę. Należy pamiętać jednak, że w granicach poszczególnych stref
lokalne warunki mikroklimatyczne mogą czasem znacznie odbiegać warunkami cieplnymi od warunków typowych dla tej strefy.


              Przy wyborze nasadzeń dla naszej strefy klimatycznej radzimy zwrócić uwagę na warunki lokalne miejsca, w którym roślina
ma zostać posadzona. Ważne jest uwzględnienie nasłonecznienia, osłonięcie od zimnych wiatrów, lokalizacja: miasto - poza miastem,
wilgotność itp.
 


Podstrefa Od temperatury Do temperatury

5b  -26,0°C -23,4°C
6a -23,3°C -20,6°C
6b -20,5°C -17,8°C
7a -17,7°C -15,0°C
7b -14,9°C -12,3°C

 

 
   


Jeśli posiadasz ciekawe informacje, które powinny znaleźć się w naszym serwisie
wyślij je na adres
e-mail: kontakt@ogrodywpolsce.pl

STRONA GŁÓWNA

Morena - Portale Internetowe © 2007 | projekt: tworzeniestron.com